در این دوره چه می گذرد؟

ذهنیت ثروت ساز

چنانچه علاقه مند به شرکت در این دوره هستید فرم زیر را پر کنید

جهت پاسخگویی به هرگونه سوال شما

0912 021 9812